Redactie Strafblad
prof. mr. J.H. Crijns
prof. dr. D. Van Daele
mr. A. de Lange
mr. J.T.C. Leliveld
mr. dr. P.P.J. van der Meij
prof. dr. mr. J.B.H.M. Simmelink
prof mr. E.F. Stamhuis
mr. T.B. Trotman
prof. dr.mr. P.T.C. van Kampen

Redactiesecretaris
mr. M. Samadi

Uitgever
drs. G.J. Schinkel

Strafblad
Tijdschrift voor wetenschap en praktijk


Wat is Strafblad?
Strafblad is een strafrechtelijk tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. Het tijdschrift kent enkele vaste rubrieken en neemt praktijkgerichte artikelen op. In elk nummer staat één thema centraal. Strafblad geeft voor de praktijk de rode draad aan van verschenen jurisprudentie en wet- en regelgeving in de vorm van actuele commentaren.

Opinie

Column: De Nederlandse Mobiele Eenheid is onvoldoende identificeerba...

Mr. C.J.J. Visser


Als Nederland blijft weigeren leden van de Mobiele Eenheid uit te rusten met een uniek nummer, zal het vroeg of laat worden veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).
Eind vorig jaar veroordeelde het Europees hof...

Lees meer »
Blog: Zakendoen met justitie
De Zembla aflevering ‘zakendoen met justitie’ van 28 februari 2018 (zie: https://www.npo.nl/zembla/28...
lees meer
Geen verplichte route via art. 438 Rv voor deurwaarder bij...
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 februari 2018 geoordeeld dat de deurwaarder niet verplicht is om de route van art...
lees meer
Bedienen van telefoon in houder tijdens besturen auto is...
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 maart 2018 uitspraak gedaan in de zaak over de oplegging van een...
lees meer
Hoge Raad: art. 63 Sr niet van toepassing op buitenlandse en EU...
De Hoge Raad heeft op 6 maart 2018 geoordeeld dat art. 63 Sr niet van toepassing is bij buitenlandse veroordelingen...
lees meer
Officiële stukken Justitie
Openbaar Ministerie