Redactie Strafblad
prof. mr. J.H. Crijns
prof. dr. D. Van Daele
mr. A. de Lange
mr. J.T.C. Leliveld
mr. dr. P.P.J. van der Meij
prof. dr. mr. J.B.H.M. Simmelink
prof mr. E.F. Stamhuis
mr. T.B. Trotman
prof. dr.mr. P.T.C. van Kampen

Redactiesecretaris
mr. M. Samadi

Uitgever
drs. G.J. Schinkel
Tijdschrift Strafblad

Download hier de inhoudsopgave van de laatste aflevering (6)

Strafblad
Tijdschrift voor wetenschap en praktijk


Wat is Strafblad?
Strafblad is een strafrechtelijk tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. Het tijdschrift kent enkele vaste rubrieken en neemt praktijkgerichte artikelen op. In elk nummer staat één thema centraal. Strafblad geeft voor de praktijk de rode draad aan van verschenen jurisprudentie en wet- en regelgeving in de vorm van actuele commentaren.

Blogs Sdu Strafrecht
Opinie

Column: Het EU-Handvest: eigenheid of in harmonie met het EVRM?

Prof. mr. dr. J. Langer

Sinds 1 december 2009 is het Handvest voor de grondrechten onderdeel van het primaire Unierecht. De boodschap van artikel 53 van het Handvest is duidelijk: het EVRM is de minimumnorm, maar het Handvest mag meer bescherming bieden. De relatie...

Lees meer »
Blog: Computercriminaliteit III – reden tot zorg voor een...
Het was afgelopen week wereldnieuws dat Nederlandse digitale agenten – oftewel: hackers – van de AIVD...
lees meer
Huiselijk geweld of noodweer?
Het hof kan niet vaststellen wat de volgorde van de geweldshandelingen is geweest. De aan het beroep...
lees meer
Afwijzing aanhoudingsverzoek (Straf(proces)recht)
De Hoge Raad casseert een arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch, omdat het door de verdediging gedane...
lees meer
Blog: Wet beperking oplegging taakstraffen: 6 jaar later
Eergisteren stond er op AD.nl een artikel met de navolgende titel: “Ministerie broedt op aanpak van ‘softe’ rechter...
lees meer
Officiële stukken Justitie
Openbaar Ministerie