Redactie Strafblad
prof. mr. J.H. Crijns
prof. dr. D. Van Daele
mr. A. de Lange
mr. J.T.C. Leliveld
mr. dr. P.P.J. van der Meij
prof. dr. mr. J.B.H.M. Simmelink
mr. Tj.E. van der Spoel
prof mr. E.F. Stamhuis
mr. T.B. Trotman

Redactiesecretaris
mr. G. Pesselse

Uitgever
drs. G.J. Schinkel
Tijdschrift Strafblad

Download hier de inhoudsopgave van de laatste aflevering (3)

Strafblad
Tijdschrift voor wetenschap en praktijk


Wat is Strafblad?
Strafblad is een strafrechtelijk tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. Het tijdschrift kent enkele vaste rubrieken en neemt praktijkgerichte artikelen op. In elk nummer staat één thema centraal. Strafblad geeft voor de praktijk de rode draad aan van verschenen jurisprudentie en wet- en regelgeving in de vorm van actuele commentaren.

Invoer ayahuasca-thee niet strafbaar op grond van godsdienstvrijhe...
Op basis van rapporten van deskundigen en de wijze waarop de kerk omgaat met het gebruik van ayahuasca...
lees meer
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in zijn...
Het hof is van oordeel dat in het opsporingsonderzoek doelbewust tekort is gedaan aan belangen van de...
lees meer
Afschriften van auditieve verhooropnamen moeten aan verdediging...
Beschikking ex art 34 Sv. Rechter-commissaris beslist dat aan verdediging alsnog de verzochte opnamen...
lees meer
Schakelbewijs
De opvatting dat bij de bewijsvoering slechts van schakelbewijs kan worden gebruik gemaakt indien de...
lees meer
Opinie

Column: 30. Zal het strafproces overleven?

Mr. dr. K.C.J. Vriend

De Duitse strafjurist Thomas Weigend stelde deze vraag tien jaar geleden in zijn bijdrage aan het indrukwekkende onderzoeksproject ‘The trial on trial’.1 In dit project werd onderzocht wat de waarde van het strafproces eigenlijk is in hedendaagse samenlevingen...

Lees meer »
Nieuws van het ministerie
Officiële stukken Justitie
Openbaar Ministerie